1. Kas sudaro kompiuterį

1.1. Gebėti saugiai, atsakingai dirbti kompiuteriu.
1.2. Gebėti tinkamai naudotis kompiuteriu ir jo įrenginiais atliekant būtiniausius veiksmus.
1.4. Gebėti taisyklingai vartoti kompiuterijos ir informacinių technologijų terminus, sąvokas.
1.1.1. Laikytis darbo kompiuteriu taisyklių.
1.2.2. Tinkamai naudotis pele.
1.2.3. Skirti klaviatūros klavišus bei jų grupes.
1.2.5. Atpažinti pagrindinius kompiuterio įrenginius, apibūdinti jų paskirtį.


 • žinoti pagrindinius kompiuterio įrenginius: procesorių, atmintinę, vaizduoklį, klaviatūrą, pelę, spausdintuvą, garso kolonėles (ausines su mikrofonu), skenerį, diskelių ir diskų įtaisus, laikmenas, paaiškinti jų paskirtį;
 • gebėti taisyklingai laikyti pelę ir ja naudotis;
 • žinoti, kam naudojamas dešinysis ir kairysis pelės klavišai;
 • skirti vienkartį ir dvikartį spustelėjimus pele, žinoti jų paskirtis;
 • žinoti pagrindines klaviatūros klavišų grupes bei svarbesniuosius klavišus;
 • gebėti atverti Užrašinę (Notepad) ir surinkti paprastą tekstą;
 • gebėti perkelti žymeklį į tinkamą vietą, pažymėti bei ištrinti surinktą tekstą;
 • paaiškinti darbo ir elgesio prie kompiuterio ypatumus, laikytis taisyklingo darbo kompiuteriu taisyklių.

 • Kadangi IT kursas tik pradedamas dėstyti vaikams, siūlytume jį pradėti nuo pokalbio su vaikais apie tai, ką jie jau girdėjo, žino apie kompiuterius. Jei vaikai jau yra susipažinę su kompiuteriu, paklauskite, kokias programas naudojo (naudoja), ko tikisi išmokti per IT pamokas.
 • Pateikite keletą skirtingai atrodančių kompiuterio pagrindinių dalių pavyzdžių. Galite padiskutuoti, paklausinėti, iš kokių dalių, jų nuomone, sudarytas klasėje esantis moksleivio darbo vietos kompiuteris, mokytojo darbo vietos kompiuteris. Nešiojamojo kompiuterio sandara pateikiama antroje papildomoje užduotyje.
 • Pademonstruokite klasei, kaip taisyklingai laikyti pelę. Pasinaudokite, pavyzdžiui, šia pelės treniruokle (ftp://aldona.mii.lt/pub/MII/PMS/Aidas/04/mousetr.exe) – užtruksite tik keletą minutėlių.
 • Pakomentuokite vadovėlyje pateiktus žymeklio pavidalus. Tai puikiai pavyks, jei naudositės projektoriumi.
 • Akcentuokite kairiojo ir dešiniojo pelės klavišų naudojimo skirtumus. Tam taip pat pravers projektorius.
 • Paaiškinkite kairiarankiams (jei tokių yra), kaip jie galėtų pritaikyti darbo vietą savo reikmėms.
 • Supažindinkite su svarbesniais klaviatūros klavišais (įvedimo, grįžimo, antrojo lygio, valdymo, alternatyvos) ir jų funkcijomis. Įvardykite klavišų grupes: funkcinių, valdymo, rašmenų, krypčių, skaitmenų ir aritmetinių veiksmų.
 • Spausdinimo įgūdžiams lavinti ir pamokai paįvairinti naudokite klaviatūros treniruokles, pavyzdžiui, Tuxtype2-1.5.3 (http://sourceforge.net/projects/tuxtype/files) . Ši treniruoklė nėra skirta mokyti(s) spausdinti akląja sistema, bet ji linksma ir spalvinga. Jei jau turėsite kokį kantrų ir užsispyrusį mokinį, norintį išmokti spausdinti akląja sistema, galite jam pasiūlyti Aldonos Laurinavičienės parengtą metodinę medžiagą (http://www.emokykla.lt/svetaines/laurinaviciene/index.htm) .
 • Parodykite, kaip paleisti Užrašinę – paprasčiausią programą tekstui rašyti.
 • Paaiškinkite, kaip rinkti mažąsias ir didžiąsias raides, panaikinti nereikalingą raidę. Parodykite, kaip galima tekstą žymėti klaviatūra ir pele. Parodykite vieno ir kito būdo privalumus įvairiose situacijose.
 • Aptarkite taisyklingo darbo kompiuteriu taisykles ir galimus sveikatos sutrikimus. Platus skyrelis apie tai, kaip elgtis ir tausoti sveikatą dirbant kompiuteriu yra vadovėlio pirmosios dalies pabaigoje. Pasiūlykite mokiniams susipažinti su pateiktomis taisyklėmis savarankiškai. Akcentuokite pertraukų dirbant kompiuteriu reikšmę sveikatai.© Leidykla TEV 2006, http://www.tev.lt