Kur rasti šiuo metu galiojančias bendrojo lavinimo mokyklos bendrąsias programas ir išsilavinimo standartus?

Šiuo metu galiojančias Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrąsias programas ir išsilavinimo standartus, taip pat daug kitos naudingos informacijos rasite Švietimo plėtotės centro tinklalapyje adresu http://www.pedagogika.lt/ skyrelyje „Elektroninė biblioteka“.

Kuo iš esmės skiriasi naujos Bendrosios programos ir senosios programos?

Atnaujintose Bendrosiose programose smulkiai aprašyta dalyko struktūra, integravimo galimybės, didaktinės nuostatos, mokinių gebėjimų raida, pasiekimai, ugdymo gairės, turinio apimtis ir pasiekimų vertinimas kiekviename koncentre, ko nebuvo ankstesnėse Bendrosiose programose. IT turinio prasme programos pakeitimai nežymūs.

Ar TEV leidyklos IT vadovėliai pagrindinei mokyklai atitinka atnaujintas Bendrąsias programas?

TEV leidyklos IT vadovėliai pagrindinei mokyklai (V. Dagienė. Tavo bičiulis kompiuteris. Informacinės technologijos V–VI kl. I, II dalys; V. Dagienė. Twój przyjaciel komputer. Technologia informacyjna dla klas V–VI, cześci I, II; V. Dagienė., L. Zajančkauskienė. Tavo bičiulis kompiuteris. Informacinės technologijos VII–VIII kl. I, II dalys; V. Dagienė., L. Zajančkauskienė. Twój przyjaciel komputer. Technologia informacyjna dla klas VII–VIII, cześci I, II) pilnai atitinka atnaujintas Bendrąsias programas. Šiuo metu leidykla TEV ruošiasi atnaujinti vadovėlio V. Dagienė. Tavo bičiulis kompiuteris. Informacinės technologijos V–VI kl. II dalies LOGO skyrelius, adaptuojant juos ŠMM nupirktam ir laisvai platinamam LOGO IMAGINE paketui.

Ką naujo TEV leidykla rengia IT mokytojams?

Šiuo metu pagal naujausias programas rengiamas informacinių technologijų dviejų dalių vadovėlis XI–XII klasėms.
Naujiems mokslo metams bus išleistas XI–XII klasių pasirenkamajam programavimo moduliui skirtas vadovėlis, kuriuo bus pratęsta „Šiuolaikiškas žvilgsnis į…“ serija.
Mąstome apie kompiuterinę mokomąją informacinių technologijų priemonę, kurioje bus ne tik informacinių technologijų konkurso „Bebras“ visų metų užduotys, bet galimybė pasirinkti tam tikros temos užduotis, peržiūrėti jų sprendimų variantus arba įsivertinti savo galimybes „dalyvaujant“ konkurse.
 
© Leidykla TEV 2009, http://www.tev.lt