Pateikiame matematikos ir informacinių technologijų ilgalaikių ir trumpalaikių planų, parengtų pagal Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas (2008) ir leidyklos TEV vadovėlius, pavyzdžius.

Šiuos pavyzdžius parengė mūsų leidyklos vadovėlių autoriai ir mokytojai praktikai, dirbantys pagal TEV vadovėlius. Daugiau planų pavyzdžių bei metodines rekomendacijas Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimui galite rasti Švietimo plėtotės centro interneto svetainėje www.pedagogika.lt

Svetainėje www.vadoveliai.lt planuojame skelbti ne tik planų pavyzdžius (įskaitant ir būsimų VI–VIII–X klasėms), bet ir mokytojų praktikų parengtą metodinę medžiagą ir kitą naudingą informaciją kokybiškam matematikos mokymui.

PLANŲ PAVYZDŽIAI
  Ilgalaikiai planai Trumpalaikiai planai
Tavo bičiulis kompiuteris
V-VI klasės  
VII-VIII klasės  
Pasaulis kompiuteryje
IX klasė   Tekstinių dokumentų kūrimas, tvarkymas ir spausdinimas. Informacijos tvarkymas kompiuteriu  
Internetas ir jo paslaugos. Informacijos tvarkymas kompiuteriu  
Duomenų apdorojimas ir pateikimas skaičiuokle  
 
© Leidykla TEV 2009, http://www.tev.lt